Ana SayfaGenel Kullanım Koşulları

Genel Kullanım Koşulları

HİZMET VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Ravos Bilgi Teknolojileri Bilişim hizmet sözleşmesidir. Sisteme kayıt (üye) olan, ürün, hizmet veya servis siparişi veren ya da satın alan her türden (bireysel/kurumsal/resmi) müşteri bu sayfa üzerinde yer alan sözleşme şartlarını peşinen kabul etmiş sayılır. Bu sebep ile lütfen hizmetlerimizi kullanmaya başlamadan önce bu ve web sitemizde yayınlanan diğer sözleşmelerimizi dikkatlice okuyunuz..

13.06.2003 Tarih ve 25137 Sayılı resmi gazetede yayınlanan ‘Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ gereğince internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Sözleşme detayları aşağıda belirtildiği gibidir.

* Müşterilerimizin sözleşmeyi okumaması durumunda mesuliyet müşterimize aittir.
* Bu sözleşme www.ravos.com.tr genel merkezi tarafından gerek görüldüğü takdirde her an güncellenebilir.
* Müşterilerimiz sözleşmeyi takip etmekle yükümlüdür.
* Sözleşmenin en güncel hali geçerli kabul edilir.


1- TARAFLAR

1.1: Bu sözleşme www.ravos.com.tr web sitesi üzerinde belirtilen ürün, hizmet ve servisleri (hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Ravos Bilgi Teknolojileri (Nora olarak anılacaktır) ile Ravos Bilgi Teknolojileri üzerinden ürün, hizmet ve servis satın alan ve sisteme kayıt olan kişi/kurum (müşteri olarak anılacaktır) arasında Ravos Bilgi Teknolojilerine ait olan www.ravos.com.tr internet adresi (ve alt siteleri ile uzantılarında) faaliyet gösteren internet sitelerinin (site olarak anılacaktır) kullanımı ve bu siteler üzerinden satın alınacak ürün, hizmet ve servisleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır.
1.2: Ravos Bilgi Teknolojileri web sitesinden (www.ravos.com.tr) ve bu sitede aktif olarak hizmete sunulan tüm hizmetler ya da servislerden sadece, mevcut kanunlar kapsamında yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilecek olanlar yararlanabilirler. Ravos Bilgi Teknolojileri web sitesini (www.ravos.com.tr) ve sitede bulunan hizmet ya da servisleri kullanmaya başladığınızda; en az on sekiz (18) yaşında olduğunuzu ve/veya mevcut kanunlarda belirtilmiş şekilde yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilme ehliyetine başkaca yollarla sahip olduğunuzu kabul beyan ve taahhüt etmektesiniz.
1.3: Eğer Ravos Bilgi Teknolojileri web sitesini (www.ravos.com.tr) ve sitede bulunan hizmet ya da servisleri tüzel kişilik adına kullanacaksanız ve sözleşmeleri tüzel kişilik adına akdediyorsanız, ilgili tüzel kişiliği bu sözleşme ve Ravos Bilgi Teknolojileri sitesinde bulunan diğer sözleşmelerde yer alan hüküm ve şartlara göre temsil etmek için gerekli yasal yetkili olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. İşbu sözleşmeyi elektronik ortamda kabul etmenizden sonra Ravos Bilgi Teknolojileri tarafından ilgili tüzel kişiliği temsil yetkinizin olmadığı tespit edildiği takdirde, ödeme sorumlulukları da dâhil olmak üzere işbu sözleşmede yer alan tüm yükümlülüklerden kişi olarak sorumlu olacağınızı bildiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Ek olarak Ravos Bilgi Teknolojileri, doğru ve kaynağı tüzel kişiliğin yetkili bir temsilcisinden geldiği izlenimini makul şekilde uyandıracak herhangi bir talimata, ihbar, belge ya da benzeri iletişime itimat etmesi sonucu meydana gelebilecek hiçbir kayıp ya da zarardan sorumlu olmayacaktır. Bu talimat, ihbar, belge ya da iletişimin sahihliği hakkında makul şüphe olması durumunda, Ravos Bilgi Teknolojileriek olarak söz konusu bilgilerin sahihliğini onaylamanızı isteyebilir. Ancak bu onaylama talebi Ravos Bilgi Teknolojileri mükellefiyeti değildir.
1.4: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1: İş bu sözleşme müşteri tarafından site üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında Ravos Bilgi Teknolojileri ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmet ve işlem açıklamaları aşağıdaki gibidir.
2.2: Üyelik bilgileri müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından müşteri ve üyenin bu bilgileri hatasız eksiksiz ve doğru girmesi zorunludur. Ravos Bilgi Teknolojileribilgiler doğru varsaymaktadır.
2.3: Üyelik bilgileri eksik veya yanlış girilen müşterilerin bilgilerinin eksik girildiği tespiti halinde Ravos Bilgi Teknolojileri müşteriye destek bildirimi açarak uyarı göndermek zorundadır, uyarıya rağmen bilgileri doğru bir şekilde düzeltmeyen veya düzeltilmesi talebi iletmeyen müşterinin ürünleri hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına ve ürünleri askıya alma/iptal etme tüm verileri silme hakkına sahiptir.

3- SORUMLULUKLAR

3.1: Ravos Bilgi Teknolojileri, müşterinin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabulü maili ile Ravos Bilgi Teknolojileri ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt edecektir.
3.2: Ödeme şekli, K.D.V. farkları sipariş sırasında çıkartılacak toplam miktar ile belirtilerek müşterinin aylık veya yıllık ödeme tercihlerine göre ödemesi gereken ücretler Ravos Bilgi Teknolojileri tarafından bildirilecektir.
3.3: Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra Ravos Bilgi Teknolojileri, müşteri siparişi detayında bulunan hizmete ilişkin kontrol panel, ftp, sql ve e-posta kullanıcı adları ve şifrelerini müşteriye iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluğu müşterinin sorumluluğunda olup bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan müşteri sorumlu olacaktır.
3.4: Müşteri aldığı hizmet dâhilinde Ravos Bilgi Teknolojileri tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, hosting hesabından faydalanırken Ravos Bilgi Teknolojileri tarafından yayınlanan her türlü ihtar ya da bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, almış olduğu hosting hizmetinde kendisine ücretsiz ve sınırsız olarak verilen hizmetleri yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz, satamaz.
3.5: Müşteri hizmet dâhilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir problem yaratmamayı, oluşabilecek sorun ve problemlerde zararı karşılamayı taahhüt eder.
3.6: Müşteri alan adı, hosting veya aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.
3.7: Müşteri hizmeti dâhilinde barındırdığı tüm dosya, doküman ve programlardan, web sitesi ve e-posta hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan Ravos Bilgi Teknolojileri herhangi bir kusur iletilemez.
3.8: Ravos Bilgi Teknolojileri web sayfaları internet üzerinde yayınlanmadan önce gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya kullanıcı tarafından yapılmış web sayfaları için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz. Ravos Bilgi Teknolojileri kullanıcı hesaplarını bu ana hatları ihlal ettiği için veya başka bir sebeple veya Ravos Bilgi Teknolojileri kendi veya kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı için feshedebilir. Ravos Bilgi Teknolojileri hukuka aykırılık eden filleri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren müşteriye haber vermeden silmek hakkına sahiptir.
3.9: Ravos Bilgi Teknolojileri , sağladığı hizmet içerisinde bulunan müşteri verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, e-posta ile kullanılan tüm verilerden doğabilecek hiçbir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu verilerin yedekleme ve saklama yükümlükleri yedekleme hizmeti olarak geçen eklentiyi satın almadığı takdirde müşteriye aittir. Ravos Bilgi Teknolojileri müşterinin tüm verilerini düzenli bir biçimde yedeklemek zorunda değildir ancak düzenli bakım işlemine tabi tutacaktır. Buna rağmen Ravos Bilgi Teknolojileri hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti, farklı sunucuya taşıma işleminden doğan veri kaybı veya oluşabilecek rutin veri kaybından dolayı oluşabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandan Ravos Bilgi Teknolojileri sorumlu değildir. Verilerin yedeklenmesi sözleşme metninde aksi belirtilmediği sürece (veri miktarı ne kadar olursa olsun) müşterinin sorumluluğundadır.
3.10: Ravos Bilgi Teknolojileri, müşteri tarafından sipariş verilmiş ve ödemesi sorunsuz olarak gerçekleştirilmiş domain name tescil işlemlerini yürütecektir. Tescil edilen ve sipariş ile kabul edilen tescil talebi ile ücreti ödenen domain name’in sahibi müşteridir. Ravos Bilgi Teknolojileri bu konuda müşterinin talepleri doğrultusunda domain name üzerinde işlem yapabilecektir. Müşteri tarafından domain name üzerinde bir düzenleme, değişiklik ve transfer taleplerini en kısa süre içerisinde yapmaya çalışacaktır. Ancak register tarafından oluşabilecek olumsuzluklarda Ravos Bilgi Teknolojileri sorumluluk kabul etmemektedir. Ayrıca Ravos Bilgi Teknolojileri müşterilerinin domain name ile ilgili istek ve taleplerini iş yoğunluğuna göre çözüme kavuşturacaktır.
3.11: Arkadaşını getir kampanyasında Müşteri aylık ödemeli sipariş verdiği takdirde 12 ay boyunca Ravos Bilgi Teknolojileri hizmeti alacağını kabul ve beyan eder. Kampanya kapsamında yıllık alımlarda ilk ay ödenecek olan ücret hesaplanarak müşteri’nin faturasına indirim olarak Ravos Bilgi Teknolojileri tarafından uygulanacaktır.

4- SÜRELER

4.2: Sözleşme süresi müşterinin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır.
4.3: Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 10 iş günü öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise sözleşme aynı şart ve hükümler ile önceki sözleşme süresi kadar uzar. (Ücret hususunda meydana gelen değişiklikler saklıdır.)

5- ÜCRETLER

5.1: İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere K.D.V. sonradan dâhil edilerek hesaplanır ve müşteriye siparişin tamamlanma esnasında gösterilerek tahsilat gerçekleştirilir.
5.2: Ravos Bilgi Teknolojileri önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma/düzenleme hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler önceden SMS, e-posta veya web sitesi üzerinden ilan edilir. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek düzenlemeleri kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.3: Ücret eğer yabancı para biriminde ise fatura tarihindeki Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk lirasına çevrilerek ödenir.
5.4: Müşteri kendisine kesilen faturaları son ödeme tarihine kadar kredi veya banka kartı ile online olarak, banka hesap numaraları ödeme esnasında bulunan banka hesap numaralarına havale/EFT yöntemi ile veya Ravos Bilgi Teknolojileri elden nakit olarak ödemekle yükümlüdür.
5.5: Son ödeme tarihi gecikmiş faturalara aylık %5 gecikme faizi uygulanır.
5.6: Ravos Bilgi Teknolojileri, müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti askıya alma/durdurma veya aktif etme hakkını saklı tutar.

6- ASKIYA ALMA/DURDURMA

6.1: Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan müşterilerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı Ravos Bilgi Teknolojileri, müşteriye verilen hizmetlerin tümünü, e-posta, web, ftp hesaplarının tamamını durdurma hakkını saklı tutar.
6.2: Bu durumun devam süresince müşteri adına e-posta, web, ftp erişimleri yapılamaz ve e-posta hesapları bloklanarak gelen e-postalar geri çevrilir.
6.3: Sunucu üzerinde site başına en fazla CPU ve RAM kullanım oranı paylaşımlı hosting paketleri için (aksi belirtilmedikçe) %25 CPU- 1GB RAM, reseller (bayi) hosting paketleri için (aksi belirtilmedikçe) %45 CPU- 1GB RAM, kurumsal hosting paketleri için ise (aksi belirtilmedikçe) %100 CPU- 1GB RAM olacak şekilde düzenlenmiştir. Müşteriler sürekli olarak sistem kaynaklarının kendilerine tahsis edilen oranda ve bu oranın üzerinde 90 saniyeden uzun süre kullanamazlar. Ravos Bilgi Teknolojileri dilediği zaman bu limitlerde değişiklik yapabilir, limitleri düşürebilir veya yükseltebilir. Belirtilen limitleri geçen kullanıcı hesapları otomasyon sistemi tarafından uyarı yapılmaksızın askıya alınır. CPU ve RAM kullanımlarını anlık olarak hosting yönetim paneliniz(cpanel) üzerinden takip edebilirsiniz.
6.4: Sunucularımız üzerinde gerek telif hakları gerek T.C. yasalarına aykırı içerik bulundurmak yasaktır. Bu içeriğe; genel olarak hack, crack, warez, adult, MP3 ve MP4 içerikleride dâhildir.
6.5: Sunucu üzerindeki tüm yazılımların güvenliği müşterilerimize aittir. Chmod 777’den kaynaklanabilecek ya da yazılımınız ile ilgili kaynaklanabilecek herhangi bir konuda hiçbir şekilde Ravos Bilgi Teknolojileri sorumlu değildir.

7- SÖZLEŞMENİN FESHİ

7.1: Müşteri iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ya da iş bu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde, Ravos Bilgi Teknolojileri hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.
7.2: Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında müşteri; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
7.3: Müşteri hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 14 gün önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda feshetme hakkına sahiptir.
7.4: Sözleşmenin sona erme süresinden önce müşteri tarafından feshedilmesi halinde sözleşme sonuna kadar ödenecek olan ücretlerin 1/2 sini defaten ve peşin olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

8- İLETİŞİM ve BİLGİ ADRESLERİ

8.1: Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgâh olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
8.2: Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.
8.3: Ravos Bilgi Teknolojileri sözleşme süresi içinde Müşteri’ye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

9- ÜCRETİN ÖDENMESİNDE TEMERRÜDE DÜŞÜLMESİ

9.1: Müşteri, firmamız üzerinden aldığı ürün ve hizmetlere karşılık son ödeme tarihini takip eden 7 gün içerisinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda Ravos Bilgi Teknolojileri hizmetini askıya alabilir ve kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura kesim tarihinden itibaren aylık %5 gecikme faizi talep edebilir. Müşteri ürün veya hizmet siparişini verdiği andan itibaren bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder.
9.2: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için Ravos Bilgi Teknolojileri dava ya da icra takibi açması halinde de aylık %15 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50’si kadarı cezai şart, %10 avukatlık ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi ürün veya hizmet siparişi verdiği andan itibaren beyan, kabul ve taahhüt eder.
9.3: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir için başvurması halinde Ravos Bilgi Teknolojileri teminatsız ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen mahkemelerce teminat istendiğinde, bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
9.4: Ravos Bilgi Teknolojileri, zamanında ödenmeyen faturalar sebebi ile müşterinin daha önce kesilmiş ve zamanında ödenmiş fatura/faturalarına karşılık gelen ürün, hizmet veya servisleri de askıya alabilir/durdurabilir. Kötü niyet çerçevesinde değerlendirilmesi durumunda bu ürün, hizmet veya servisleri süresiz olarak iptal edebilir. Müşteri bu durumu ürün veya hizmet siparişi verdiği andan itibaren beyan, kabul ve taahhüt eder.

10- GİZLİLİK HÜKÜMLERİ

10.1: Müşteri, işbu sözleşme dâhilinde işin ifşası sırasında ve işbu sözleşme dolayısıyla elde edeceği, Ravos Bilgi Teknolojileri ait ve Ravos Bilgi Teknolojileri tarafından gizli bilgi olarak belirtilmiş olsun olmasın, hiç bir bilgiyi, Ravos Bilgi Teknolojileri yazılı izni olmaksızın üçüncü kişi veya kurumlara açıklamamayı ve bu tür bilgilerin gizliliğinin işbu gizlilik prensibi dâhilinde korunacağını, aksi durumda Ravos Bilgi Teknolojileri bu sebeplerle uğrayacağı her türlü zararı ilk talep anında nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri’nin çalışanları, ortakları, müşterileri tarafından her türlü bilginin ifşa edilmesi halinde doğacak maddi ve manevi zararlardan da Müşteri sorumludur.
10.2: Bilgi gizliliğinin ihlali durumunda sözleşmeyi ihlal eden taraf, zarar gören tarafa bu sebeple oluşan tüm zararı ödemekle beraber bununla birlikte 500 Euro ceza koşulunu derhal ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
10.3: Taraflar, işbu sözleşme her ne şekilde sona ererse ersin, sona erme tarihinden itibaren ilgili gizlilik hükümlerini hiçbir şekilde ihlal etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
10.4: Yukarıda sayılan bilgilerin daha önceden kamuya ifşa edilmiş olanları ile resmî kurumlarca talep edilen bilgiler iş bu madde kapsamında değerlendirilmeyecektir.

11- MÜCBİR SEBEPLER

11.1: Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici, önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile;

  • 1. a) Deprem, yangın, sel, doğal afet v.b.
  • 2. b) Savaş, iç savaş, terör eylemleri v.b.
  • 3. c) Sunucularda oluşabilecek elektronik arızalar (donanım arızaları)
  • 4. d) Periyoduk bakımlar veya iyileştirme çalışmaları (periyodik bakımlar planlı bir şekilde en az 3 gün öncesinden duyurularak yapılır, acil müdahale gerektiren veya güvenlik sorunu oluşturan durumlarda haber verilmeksizin uygulanabilir. Bu duruma işletim sistemi ve kontrol paneli güncellemeleride de dâhildir.)
  • 5. e) Telekomünikasyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti veya arızalar, ağ saldırıları, ağ yoğunluğu veya diğer arızaların meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir.
  • 2: Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememeden dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Mücbir sebep durumunun kesintisiz 15 (on beş) gün devam etmesi halinde işbu sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecek, ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

12- DELİL SÖZLEŞMESİ

12.1: Müşteri, işbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda Ravos Bilgi Teknolojileri ait her türlü defter ve kayıtlarının geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını kabul eder. Bu madde H.M.K 193. Maddesi uyarınca yazılı delil niteliğinde olup yukarıda belirtilen delillerden başka delil ikame edilemez.

13- DEVİR VE TEMLİK YASAĞI

13.1: Taraflar, işbu sözleşme gereği hak ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde devir ve temlik edemez. Müşteri, Ravos Bilgi Teknolojileri adına ya da hesabına üçüncü bir şahısla bir işlem ya da anlaşma yapamaz. Bu hükme aykırı olarak devir ve temlik söz konusu olsa dahi tarafların her türlü sorumluluğu devam eder.

14- YETKİLİ MAHKEME, ŞİKÂYET ve İCRA DAİRELERİ

14.1: İş bu sözleşme bununla birlikte 14 madde, alt başlıklar ve aşağıda yer alan EK-1 maddelerin ‘den ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma, siparişin internet (sanal ortam) üzerinden gönderilmesi ile ya da ürün, hizmet veya servis siparişi verildiği anda gerçekleşmiş kabul edilir). Ravos Bilgi Teknolojileri gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
14.2: Firmamıza ait yasal olarak kanıtlanmamış bir konu olmadan, internet, sosyal medya ve yazılı/görsel basın üzerinde açıldığı tespit edilen herhangi bir şikâyet veya konu tespit edilmesi halinde, ilgili müşteriye ait olan aktif hizmetler askıya alınabilir/durdurulabilir. İlgili müşteri Ravos Bilgi Teknolojileri ticari faaliyetine zarar verdiği için hakkında yasal yollara başvuru hakkı saklı kalmak ile birlikte müşteri Ravos Bilgi Teknolojileri firmasının uğrayabileceği tüm ticari ve itibari zararlardan sorumludur. Müşteri bu şartları ürün, hizmet veya servis siparişi verdiği andan itibaren beyan, kabul ve taahhüt eder.
14.3: İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

** Hizmet kullanımı sipariş verildiği ve ödeme alındığı andan itibaren başlamış sayılmaktadır ve İadesi yapılmamaktadır lütfen sipariş etmeden önce maddeyi okuyup anlayınız.